ارتباط با ما

مدیریت فروش

09150563504

خانم مصیبی

کارشناس پشتیبانی و ارتباط با مشتریان

09150563512

خانم محبوب

تلفاکس:

056-32733504

آدرس:

ایران , خراسان جنوبی , فردوس , خیابان معنوی , نبش معنوی7

ایمیل:

info@kavianisaffron.com

کد پستی

9771876456