محصولات زعفران کاویانی در بسته بندی های آذین در  سه سایز یک گرمی، دو گرمی و چهار گرمی، بسته بندی های فلزی خاتم در دو سایز 3 گرمی و 5 گرمی ، کریستال مستطیل به صورت نیم مثقالی و یک مثقالی در سه نوع کیفیت زعفران سوپرنگین، نگین و سرگل ارائه می شود.

پک های هدیه چوبی و مخملی 5 گرمی کاویانی نیز ویژه هدایای خاص برای مشتریان عزیز ارائه گردیده است.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش همه

جعبه خاتم 100 گرمی

1,090,000 تومان1,615,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

جعبه خاتم 50گرمی

553,000 تومان815,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

جعبه خاتم 25 گرمی

282,000 تومان397,500 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

باکس چوبی هدیه 5 گرمی

110,000 تومان135,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

باکس مخمل هدیه 5 گرمی

100,000 تومان125,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

باکس کریستال یک مثقالی

60,000 تومان80,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

باکس کریستال نیم مثقالی

32,000 تومان44,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید.

باکس آذین 2 گرمی

32,000 تومان43,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید

باکس آذین 1 گرمی

19,000 تومان24,000 تومان
برای مشاهده ی قیمت محصول یکی از کیفیت های سوپرنگین، نگین ویا سرگل راانتخاب نمایید